EKOLAUR dla SUEZ Zielona Energia od Polskiej Izby Ekologii.

Dowiedz się więcej

Od 2002 r. Polska Izba Ekologii z sukcesem organizuje Konkurs „EKOLAURY”, promując najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów. SUEZ Zielona Energia został nagrodzony za zastosowanie modelu PPP dla ITPOK w Poznaniu.