Przekaż 1% na Fundację SUEZ Jesteśmy z Tobą

Dowiedz się więcej

W 2013 roku SUEZ Polska założył Fundację SUEZ Jesteśmy z Tobą, aby wspierać pracowników w trudnych sytuacjach życiowych, jak również przyczyniać się do aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Cele Fundacji to:
  1. Pomoc osobom poważnie chorym (pomoc w dostępie do zabiegów czy rehabilitacji, pomoc poszpitalna);
  2. Pomoc osobom w trudnej sytuacji z powodu: choroby, nieszczęścia, klęski żywiołowej;
  3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób z niepełnosprawnościami (podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wyrównywanie szans na rynku pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia).

fundacja SUEZ

Podczas naszej codziennej działalności uczestniczymy w ważnych wydarzeniach dotyczących zatrudniania osób z niepełnosprawnościami i dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem. Organizujemy Programy Grantowe, które pozwalają na wsparcie lokalnych Fundacji i Stowarzyszeń. Dzięki trwającym obecnie projektom, realizowanym w ramach Programów Grantowych, zakupimy m.in. prasę graficzną dla niepełnosprawnych dorosłych w Stowarzyszeniu UNIKAT z Katowic, za pomocą której będą mogli wykonywać samodzielne grafiki na materiałach reklamowych, wykonamy aranżację strefy wyciszenia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach, kupimy leki dla Hospicjum dla Dzieci w Tychach oraz wyremontujemy podłogi w Ośrodku Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. Pomożemy również w budowie ośrodka rehabilitacyjno-opiekuńczego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Mławie.

W 2017 roku Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego, jako potwierdzenie rzetelności jej działania. Status OPP pozwala nam na prowadzenie zbiórki 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Możliwe jest także przekazanie darowizny na rzecz Fundacji. Dzięki tym środkom będziemy mogli jeszcze aktywniej wspierać osoby chore i pracować nad aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnościami, które często przez wiele lat bezskutecznie szukają pracy. Dzięki naszym projektom, mają szansę na znalezienie stabilnego zatrudnienia. Dla nich to prawdziwe spełnienie marzeń… Ze wszystkich zebranych środków rozliczymy się w sprawozdaniu finansowym.