„Gospodarka obiegu zamkniętego – jak ją popularyzować?”

Dowiedz się więcej

Wspólnie z Wydziałem Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej organizujemy konkurs dla studentów tego Wydziału pod nazwą „Gospodarka obiegu zamkniętego – jak ją popularyzować?”.

Istotnym wyzwaniem na najbliższe lata w gospodarce odpadami jest przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym i efektywne wykorzystanie surowców, produktów i odpadów, co ma sprzyjać oszczędności energii i zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych.

Osiągnięciu tego celu sprzyja na pewno m.in. świadomość społeczna, edukacja, oczekiwania ze strony klientów, aby inaczej organizować procesy produkcyjne.

Dziś zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Zachęcamy do zastanowienia się i przedstawienia w jaki sposób można promować i popularyzować ideę gospodarki cyrkularnej w różnych środowiskach: w swoim własnym (np. w szkole, domu), w miejscach, w których bywamy na co dzień, w biznesie, biurze.

Jak komunikować ten temat w różnych środowiskach, jakiego używać języka, aby „przebić” się z tym tematem do różnych odbiorców, aby życie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, korzystającego z zasad gospodarki obiegu zamkniętego był naturalnym podejściem i modną postawą.

Czekamy na kreatywne pomysły, które wykorzystują różne dostępne środki i formy przekazu. Może być to plakat, komiks, film, organizacja wydarzenia promocyjnego (event’u) lub coś jeszcze zupełnie innego. Odlećcie z fantazją!

Przypominamy, że nie przez przypadek nagrodą w konkursie jest lot paralotnią, aby można było spojrzeć na rzeczywistość z innej perspektywy.
Zapraszamy wszystkich studentów Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej do zabawy, życzymy owocnej pracy.

Organizatorzy Konkursu

SUEZ Polska

Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów Politechniki Śląskiej


Regulamin konkursu

Regulamin konkurs GOZ
Załącznik nr 1 GOZ konkurs
Załącznik nr 2 GOZ konkurs
Załącznik nr 3 GOZ konkurs