Co myślimy

Zasoby w 21 wieku
Czy jesteś gotowy na poszerzenie swojej wiedzy na temat zasobów?

Zasoby są dostępne dla wszystkich

Zapewnienie dostępu do czystej wody i warunków sanitarnych jest pierwszym krokiem do zapewnienia jednakowych warunków życia każdemu na naszej planecie.

7 miliardów ludzi mających równorzędne możliwości realizowania swoich życiowych celów –dlatego potrzebujemy zasobów.

Zasoby to znaczy lepsze zdrowie

Woda którą pijemy, powietrze, którym oddychamy, czy środowisko, w którym żyjemy – to czynniki mające wpływ na nasze zdrowie.

Zwiększająca się długość życia w 21 wieku – dlatego potrzebujemy zasobów.

Zasoby to żywność, którą spożywamy

Z każdym rodzajem żywności, czy to będzie owoc, mięso czy napój, powiązane jest zużycie dużej ilości zasobów naturalnych.

Zapewnienie miliardom ludzi żywności o wysokim standardzie i w dużej ilości – dlatego potrzebujemy zasobów.

Zasoby to temat modeli biznesowych realizowanych w sposób zrównoważony

Przemysł i usługi do wzrostu potrzebują zasobów. Przedsiębiorcy i biznes wspierani poprzez zastosowanie produktów pochodzące z recyklingu, zużywają mniej zasobów pierwotnych i tym samym zmniejszony zostaje ich negatywny wpływ na środowisko.

Połączenie wzrostu gospodarczego wraz z zrównoważonym rozwojem – dlatego potrzebujemy zasobów.

Zasoby to rzeczy oraz obiekty

Pióro, smartfon, dom, samolot – wszystkie przedmioty lub obiekty, które powstają, są wytwarzane z zasobów.

Poddawanie recyklingowi każdego przedmiotu lub obiektu jest cenne, gdyż pozyskuje się surowce wtórne – dlatego potrzebujemy zasobów.

Zasoby to tematyka dotycząca naszego środowiska

Ludzie żyją w dużych miastach, w obszarach wiejskich czy na wybrzeżach. Każdy powinien czuć się odpowiedzialny za utrzymanie schludnego otoczenia oraz zapewnienie bioróżnorodności.

Projektowanie miast posiadających zasoby i przyjazną przestrzeń – dlatego potrzebujemy zasobów.

W SUEZ

Projektujemy i definiujemy nowe modele, nowe technologie i rozwiązania, celem zapewnienia przyszłości, która będzie zawierać zasoby dostępne dla wszystkich.

Angażujemy się w rewolucję w dziedzinie zasobów aby okrywać na nowo sposoby zarządzania zasobami w nowym modelu gospodarki o obiegu zamkniętym.