Gospodarka odpadami

Organizacja systemu segregacji odpadów u źródła ich powstawania

Kompleksowe usługi w zakresie odbioru, recyklingu i odzysku odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne oraz surowców

Optymalizacja wewnętrznej i zewnętrznej logistyki: specjalistyczne pojazdy i sprawdzone rozwiązania transportowe, pojemniki/kontenery do przechowywania i przewożenia różnego typu odpadów. Przejęcie obowiązków związanych z koordynacją odbiorów odpadów

Ułatwienie klientom kontroli kosztów i dokumentów oraz jasny podział odpowiedzialności partnerów w ich obszarach działania

Doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji i przygotowania sprawozdawczości wynikającej z obowiązków administracyjnych

Szkolenia pracowników zaangażowanych w wewnętrzny system gospodarki odpadami

Audyty środowiskowe przeprowadzanie pod kątem wypełniania przez przedsiębiorcę wymogów środowiskowych i prawnych