Przeterminowana żywność oraz owoce i warzywa

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WYTWÓRCY ODPADÓW:

  • Czy wiesz, że odpady gastronomiczne, biodegradowalne dzielą się na odpady pochodzenia roślinnego (BIO) oraz zwierzęcego (kat. 3)?
  • Dla obu grup odpadów wskazany jest odrębny sposób gromadzenia i zagospodarowania.
  • Odpady spożywcze pochodzenia zwierzęcego to nie tylko mięso, ale również ryby, nabiał, oleje spożywcze.
  • Odpady przekazuj tylko podmiotom posiadającym stosowne decyzje (zbieranie, transport, przetwarzanie)!
  • Gromadź odpady selektywnie, nie każdy odpad jest odpadem komunalnym!

Potrzebujesz zagospodarować odpady kuchenne, czy też przeterminowaną żywność?
Skontaktuj się z ekspertami w tej dziedzinie w celu przygotowania spersonalizowanej oferty!

POJEMNIKI 120l/240l
ODPADY POCHODZENIA ROŚLINNEGO
ODPADY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Po każdym odbiorze wystawimy dokument potwierdzający odbiór odpadów dzięki czemu zyskują Państwo bezpieczeństwo podczas kontroli Sanepidu.

  • Częstotliwości, liczba oraz rodzaj pojemników zostanie ustalona przy podpisywaniu umowy.
  • Sposób naliczania odbywa się poprzez przeliczenie liczby wymian danego pojemnika w jednym miesiącu rozliczeniowym.
  • Za każdym razem zapewnimy czysty, zdezynfekowany pojemnik z uszczelnioną pokrywą.
  • Odbieramy również olej spożywczy, tłuszcz z separatorów jak i inne odpady oraz surowce wtórne dzięki czemu zyskują Państwo kompleksowość obsługi (jedna firma = wiele korzyści!).

Zadzwoń do nas – 515 224 330
napisz wiadomość – marcin.sobiech@suez.com