Remediacja

Zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego szkodliwymi substancjami stwarza ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz stanu środowiska naturalnego. Usunięcie negatywnych skutków takich zanieczyszczeń może trwać wiele lat. SUEZ podejmuje działania zmierzające do ograniczenia ryzyka wystąpienia takiego zagrożenia (audyty środowiskowe, przeglądy ekologiczne) oraz pomaga usuwać skutki zanieczyszczenia, jeśli nie udało się zapobiec jego wystąpieniu.

SUEZ - proces remediacji 1
SUEZ - proces remediacji 2

SUEZ jest liderem w dziedzinie oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego. W zależności od rodzaju i zakresu zanieczyszczenia oceniane są wady i zalety poszczególnych metod remediacji i na tej podstawie dobierane odpowiednie sposoby oczyszczania. W celu zapewnienia właściwego wykonania powierzonych prac, SUEZ stosuje sprawdzonew praktyce techniki remediacyjne, wsparte wieloletnim doświadczeniem oraz nowoczesnymi narzędziami, takimi jak np. modelowanie matematyczne czy ocena ryzyka. Proponowane przez SUEZ metody remediacji obejmują zarówno metody in-situ – przy wykorzystaniu chemicznych i biologicznych metod oczyszczania, jak i metodę ex-situ.

Dzięki połączeniu specjalistycznego sprzętu, szerokiej gamy rozwiązań technologicznychi bogatemu doświadczeniu ekspertów z Polskii z zagranicy, SUEZ odpowiada na najbardziej złożone potrzeby Klientów w zakresie oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego. Zadania realizowane są wg założonego harmonogramu prac, zgodnie z obowiązującym prawem i przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

SUEZ - proces remediacji 3

Grupa SUEZ realizuje na świecie wiele różnorodnych, złożonych projektów remediacyjnych. Zdobyte doświadczenia pozwoliły na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod, z których korzystają również polscy eksperci SUEZ.

Zakres usług remediacyjnych świadczonych przez SUEZ:

 • rozpoznanie stopnia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego;
 • przeprowadzenie oceny ryzyka dla obszarów zanieczyszczonych;
 • dobór optymalnych metod remediacji pod względem techniczno-ekonomicznym;
 • opracowanie projektów planów remediacji;
 • kompleksowa obsługa administracyjna zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, w tym pozyskiwanie decyzji ustalającej plan remediacji);
 • opracowanie planów bezpieczeństwa pracy (Health&Safety);
 • przeprowadzenie prac rozbiórkowo-wyburzeniowych;
 • wydobycie/odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych
 • monitorowanie procesu oczyszczania aż do uzyskania założonego efektu ekologicznego.

Inne prace wykonywane przez SUEZ:

 • badania diagnostyczne / Due Diligence terenów potencjalnie zanieczyszczonych;
 • likwidacja infrastruktury paliwowej;
 • rekultywacja składowisk odpadów;
 • czyszczenie zbiorników produktów naftowych i innych;
 • monitoring środowiska gruntowo-wodnego;
 • rewitalizacja terenu.