Serwis Separatorów

SUEZ świadczy usługi w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń pracujących na sieciach kanalizacji deszczowej, procesowej i sanitarnej oraz w zakresie czyszczenia zbiorników.

Prace serwisowe dostosowane do typu instalacji oraz faktycznych potrzeb Klienta w zakresie:

  • Czyszczenia instalacji osadników i separatorów substancji ropopochodnych.
  • Czyszczenia instalacji separatorów tłuszczu.
  • Zapewnienia kompleksowej eksploatacji instalacji separatora – przeglądy eksploatacyjne i techniczne.
  • Czyszczenia sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
  • Czyszczenia przepompowni deszczowych i sanitarnych.
  • Analizy ścieków deszczowych.
  • Czyszczenia zbiorników.

 

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać szczegółowe informacje.