Brwinów

Informacje o kontrakcie

Od 1 lipca 2013 nieprzerwanie SUEZ Polska realizuje usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Brwinów. W ramach umowy odbierane są odpady komunalne oraz odpady zbierane selektywnie tj papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło jak również odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, budowlane i remontowe.

Zamawiający: Urząd Gminy Brwinów

Zasady odbiorów

Odbiory odbywają się od poniedziałku do soboty w godzinach 6:00-22:00

Odpady odbierane sprzed posesji lub z altanki śmietnikowej, jeśli znajduje się ona w osi ogrodzenia i została udostępniona tj. otwarta.

Sposób gromadzenia odpadów

dla jednorodzinnych:

  • odpady zmieszane zbierane są do pojemnika z chipem dostarczanym przez wykonawcę
  • odpady segregowane zbierane są do worków (niebieski, żółty, zielony) dostarczanych przez wykonawcę

dla wielorodzinnych:

  • odpady zmieszane oraz segregowane zbierane są do pojemnika z chipem dostarczanym przez wykonawcę
  • wielkość i ilość pojemników wg zapotrzebowania

ODPADY WIELKOGABARYTOWE, REMONTOWE, BUDOWLANE ORAZ LEKI BĘDĄ ODBIERANE PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU DO REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ URZĘDU GMINY BRWINÓW, TEL.: 22 783 25 91, 22 729 63 64

Odpady budowlane i remontowe odbierane są w ilości do 7 m3 na nieruchomość raz w roku

Odbieramy również przeterminowane leki, które można nieodpłatnie wrzucać do pojemników ustawionych w aptekach.

Jak segregować odpady?

Informacje dotyczące sposobu segregacji znajda Państwo w Ustawie z 1 lipca 2017r.

Harmonogram odbioru odpadów

Wersja pdf do pobrania ze strony Brwinowa

http://brwinow.pl/ekologia/harmonogram-odbioru-odpadow.html