Warszawa

Informacje o kontrakcie

Od 01-02-2014 SUEZ Polska realizuje usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (firmy, instytucje) położonych na terenie dzielnicy Wilanów i Ursynów miasta st. Warszawy. W ramach umowy odbierane są odpady komunalne, odpady zbierane selektywnie tj papier i szkło, odpady wielkogabarytowe oraz zielone.

Zamawiający: Urząd Miasta st. Warszawy

Zasady odbiorów

Odbiory odbywają się od poniedziałku do soboty w godzinach 6:00-22:00

Odpady odbierane sprzed posesji lub z altanki śmietnikowej, jeśli znajduje się ona w osi ogrodzenia i została udostępniona tj. otwarta.

Sposób gromadzenia odpadów

dla jednorodzinnych:

  • odpady zmieszane zbierane są do pojemnika z chipem dostarczonego przez wykonawcę. Maxymalna wielkości podstawianego pojemnika to 240l (ilość pojemników wg potrzeb)
  • odpady segregowane zbierane są do worków (czerwonego i zielonego) dostarczanych przez wykonawcę

dla wielorodzinnych:

  • odpady zmieszane oraz segregowane zbierane są do pojemnika z chipem dostarczonego przez wykonawcę
  • wielkość i ilość pojemników wg zapotrzebowania

dla zabudowy niezamieszkałej:

  • odpady zmieszane zbieramy do pojemnika z chipem dostarczonego przez wykonawcę
  • ilość i wielkość wg złożonej deklaracji

Niezależnie od zabudowy:

Odpady wielkogabarytowe: odbierane sprzed posesji; zapotrzebowanie na odbiór należy zgłosić na infolinię SUEZ lub poprzez formularz zgłoszeniowy.

Odpady zielone: odbiór realizowany jest w okresie od 1 kwietnia do końca 31 listopada. Do odpadów zielonych zaliczana jest trawa, liście, drobne gałęzie. Odpady powinny być przygotowane tj  zapakowane w półprzezroczyste worki o maksymalnej pojemności 120 litrów (worki zapewnią mieszkańcy). Worki muszą umożliwiać identyfikację rodzaju odpadu bez konieczności  ich otwierania. Gałęzie powinny być przycięte do 1 metra i powiązane w wiązki. Wykonawca nie jest zobowiązany do odbioru odpadów gromadzonych luzem.

Mycie pojemników realizowane jest w okresie od 1 kwietnia do 31 października.  Pojemniki myte są nieodpłatnie dwa razy w ciągu roku z czego raz w sezonie lipiec-sierpień.

W sprawie odbioru elektroodpadów oraz odpadów poremontowych prosimy o kontakt z BGO

Jak segregować odpady?

Informacje dotyczące sposobu segregacji znajda Państwo na stronie Czysta Warszawa

Lista PSZOK

Aktualności

Szanowni mieszkańcy dzielnic Ursynów i Wilanów w Warszawie

zgodnie ze stanowiskiem m.st. Warszawy zasady zbiórki odpadów komunalnych w Warszawie po 1 lipca 2017 roku pozostają bez zmian.  Mieszkańcy niezmiennie segregują odpady na trzy pojemniki według frakcji: segregowane suche, odpady zmieszane, szkło opakowaniowe. Również harmonogramy odbioru odpadów pozostają bez zmian.
Zmiany wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017  r. poz. 19) zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.

Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram jest aktualizowany na bieżąco i uwzględnia dni świąteczne

http://harmonogramy.sitapolska.pl/

Jak to wygląda w praktyce?