Warszawa

Informacje o kontrakcie

Od 01-02-2014 SUEZ Polska realizuje usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (firmy, instytucje) położonych na terenie dzielnicy Wilanów i Ursynów miasta st. Warszawy. W ramach umowy odbierane są odpady komunalne, odpady zbierane selektywnie tj papier i szkło, odpady wielkogabarytowe oraz zielone.

Zamawiający: Urząd Miasta st. Warszawy

Zasady odbiorów

Odbiory odbywają się od poniedziałku do soboty w godzinach 6:00-22:00

Odpady odbierane sprzed posesji lub z altanki śmietnikowej, jeśli znajduje się ona w osi ogrodzenia i została udostępniona tj. otwarta.

Jak segregować odpady?

Informacje dotyczące sposobu segregacji znajda Państwo na stronie Czysta Warszawa

Plakat – Jak segregować odpady komunalne od 2019 roku – Styczeń 2019

Ulotka – Jak segregować odpady komunalne od 2019 roku – Styczeń 2019

Aktualności

Szanowni mieszkańcy dzielnic Ursynów i Wilanów w Warszawie

zgodnie ze stanowiskiem m.st. Warszawy zasady zbiórki odpadów komunalnych w Warszawie po 1 lipca 2017 roku pozostają bez zmian.  Mieszkańcy niezmiennie segregują odpady na trzy pojemniki według frakcji: segregowane suche, odpady zmieszane, szkło opakowaniowe. Również harmonogramy odbioru odpadów pozostają bez zmian. Zmiany wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017  r. poz. 19) zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.

Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram jest aktualizowany na bieżąco i uwzględnia dni świąteczne

http://harmonogramy.sitapolska.pl/

Jak to wygląda w praktyce?