Wiskitki

Informacje o kontrakcie

Od 1 grudnia 2017 SUEZ Polska realizuje usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Wiskitki. W ramach umowy odbierane są odpady komunalne oraz odpady zbierane selektywnie tj papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło jak również odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, budowlane i remontowe.

Zamawiający: Urząd Gminy Wiskitki

Zasady odbiorów

Odbiory odbywają się od poniedziałku do soboty w godzinach 6:00-22:00

Odpady odbierane sprzed posesji lub z altanki śmietnikowej, jeśli znajduje się ona w osi ogrodzenia i została udostępniona tj. otwarta.

Sposób gromadzenia odpadów

dla jednorodzinnych:

  • odpady zmieszane zbierane są do pojemnika dostarczanego przez wykonawcę
  • odpady segregowane zbierane są do worków (niebieski, żółty, zielony) dostarczanych przez wykonawcę

dla wielorodzinnych:

  • odpady zmieszane oraz segregowane zbierane są do pojemników dostarczanym przez wykonawcę
  • wielkość i ilość pojemników wg zapotrzebowania

System odbioru odpadów?

Tutaj

Harmonogram odbioru odpadów

Kontrakt trwa od 1 grudnia 2017 i nadal.

Więcej informacji na ten temat tutaj.