Energia z odpadów

Możliwości

 • spółka celowa (SPV) powołana przez SUEZ w celu świadczenia usług operatorskich (możliwość powołania spółki wspólnie z operatorem posiadającym doświadczenie w termicznym przekształcaniu odpadów)
 • wytworzenie energii zielonej (OZE)
 • rozwiązania technologiczne spełniające BAT (Best Available Techniques)

ITPOK dla gmin

 • instalacja do termicznego przekształcania frakcji resztkowej odpadów komunalnych, po wstępnej segregacji odpadów przeznaczonych do recyclingu u mieszkańców
 • realizacja projektu w formule PPP
 • pokrycie zapotrzebowania ITPOK na energię energię przez własną produkcję energii elektrycznej oraz cieplnej (niezależność energetyczna)
 • przychody ze sprzedaży nadmiaru energii elektrycznej oraz cieplnej do sieci
 • nowe miejsca pracy

Blok energetyczny dla klientów komercyjnych

 • odzysk energetyczny odpadów poprocesowych wytwarzanych na terenie zakładu
 • pokrycie zapotrzebowania zakładu na energię elektryczną oraz cieplną (samowystarczalność energetyczna)
 • oszczędności w kosztach zakupu energii oraz zagospodarowaniu odpadów