Gospodarka odpadami

2,3 mln obsługiwanych mieszkańców w 2014r., 750 000 ton odebranych odpadów komunalnych z ponad 80 gmin, organizacja systemu segregacji „u źródła” na terenie miast, gmin, osiedli, centrów handlowych i zakładów przemysłowych, rozwiązania techniczne i logistyczne, nowoczesne aplikacje pozwalające na pełną kontrolę obiegu odpadów: wagi, RFID, monitoring i przesył danych w czasie rzeczywistym, nowoczesne składowiska, ITPOK w Poznaniu, współpraca PPP przy budowie, finansowaniu i zarządzaniu nowoczesnymi instalacjami odzysku

Oferta:

 • usługi dla gmin, przedsiębiorstw  i klientów indywidualnych
 • odbiór, odzysk i unieszkodliwianie odpadów
 • oferta Total Waste Management
 • specjalistyczny sprzęt dostosowany do  potrzeb klienta

Jakość:

 • wieloletnie doświadczenie
 • standardy BHP, ochrony środowiska, szkoleń, transportu ADR
 • certyfikaty ISO w zakresie jakości, bezpieczeństwa pracy i środowiska (PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004)

Kontrola:

 • eksploatacja i monitorowanie składowisk zgodnie z wymogami unijnymi
 • kontrola odpadów poprzez własne laboratoria w Polsce
 • ocena ryzyka
 • audyty środowiskowe i sprawozdawczość

Jak działa RFID: