PPP

PPP (Partnerstwo – Publiczno – Prywatne) to porozumienie długoterminowe, które deleguje realizację zadań własnych gminy podział i redukcji ryzyka. PPP to również przewidywalność ceny przez całą umowę oraz gwarancje socjalne, a majątek pozostaje po stronie Partnera Publicznego.

Dlaczego PPP?

 • Możliwość ograniczenia długu publicznego.
 • Możliwość pozyskania kapitału na inwestycje.
 • Możliwość pozyskania partnera branżowego i podniesienia jakości usług.
 • Dostęp do najlepszych technologii.
 • Znaczne ograniczenie ryzyka w zadaniach własnych Samorządów.

Istota PPP – podział ryzyka

Główne zadanie Partnera Prywatnego:

Zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie i eksploatacja zakładu (DBFO) przez określony czas do momentu oddania do użytkowania

Główne zadanie Partnera Publicznego:

Zapewnienie określonego strumienia.

PPP – Kontraktowe

 • Budowa + finansowanie infrastruktury.
 • Eksploatacja infrastruktury przez okres umowy.
 • Przekazanie majątku po zakończeniu umowy do Partnera Prywatnego

PPP – Instytucjonalne

 • Wspólna eksploatacja miejskiej infrastruktury w postaci spółki o kapitale mieszanym.
 • Dzierżawa majątku od właściciela (Podmiot samorządowy)
 • Płatność Czynszu na rzecz właściciela majątku – źródło finansowania inwestycji.
 • Przekazywanie wiedzy z zakresu eksploatacji