Utrzymanie Czystości

Realizacja usług komunalnych przy współpracy z doświadczonym operatorem ułatwia wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i stosowanie nowoczesnegosprzętu. Pomaga też sprawnie zaspakajać bieżące potrzeby mieszkańcówi szybko reagować w sytuacjach kryzysowych, takich jak np. gwałtowne opady śniegu, połamane drzewa czy eliminowanie skutków wypadków drogowych.

SUEZ posiada szerokie doświadczenie w usługach porządkowych świadczonych na rzecz miast i gmin. Zlecenia realizują wykwalifikowani pracownicy przy wykorzystani u specjalistycznego sprzętu i sprawdzonych rozwiązań logistycznych. Są to m.in.:

 • Letnie i zimowe utrzymanie czystości dróg, chodników,placów i przystanków (mechaniczne i ręczne)
 • Cykliczne opróżnianie koszy ulicznych
 • Sprzątanie hal, magazynów i innych powierzchni zadaszonych
 • Zakładanie i konserwacja zieleni
  (w parkach, na przestrzeni wokółcentrów biznesowych i handlowych, na skwerach i placach)
 • Podstawianie i obsługa kabin sanitarnych
 • Obsługa imprez masowych
 • Likwidacja dzikich wysypisk miejskich
 • Porządkowanie pustostanów
 • Pogotowie interwencyjne