O Fundacji SUEZ Jesteśmy z Tobą

W 2013 roku SUEZ Polska założył Fundację SUEZ Jesteśmy z Tobą, aby wspierać pracowników w trudnych sytuacjach życiowych, jak również przyczyniać się do aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Cele Fundacji to:

  1. Pomoc osobom poważnie chorym (pomoc w dostępie do zabiegów czy rehabilitacji, pomoc poszpitalna);
  2. Pomoc osobom w trudnej sytuacji z powodu: choroby, nieszczęścia, klęski żywiołowej;
  3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób z niepełnosprawnościami (podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wyrównywanie szans na rynku pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia).

Podczas naszej codziennej działalności uczestniczymy w ważnych wydarzeniach dotyczących zatrudniania osób z niepełnosprawnościami i dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem.

Organizujemy Programy Grantowe, które pozwalają na wsparcie lokalnych Fundacji i Stowarzyszeń. Dzięki zrealizowanym projektom, kupiliśmy leki dla Hospicjum dla Dzieci w Tychach, wyremontowaliśmy podłogi w Ośrodku Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Warszawie i zakupiliśmy prasę graficzną dla niepełnosprawnych dorosłych w Stowarzyszeniu UNIKAT z Katowic, za pomocą której będą mogli wykonywać samodzielne grafiki na materiałach reklamowych, a także wsparliśmy kursy zawodowe dla osób z niepełnosprawnościami w Katowicach i Mławie.

W 2017 roku Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego, jako potwierdzenie rzetelności jej działania. Status OPP pozwala nam na prowadzenie zbiórki 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Możliwe jest także przekazanie darowizny na rzecz Fundacji. Dzięki tym środkom będziemy mogli jeszcze aktywniej wspierać osoby chore i pracować nad aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnościami, które często przez wiele lat bezskutecznie szukają pracy. Dzięki naszym projektom, mają szansę na znalezienie stabilnego zatrudnienia. Dla nich to prawdziwe spełnienie marzeń…


Nasi Partnerzy

Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo

Fundacja na rzecz budowy domu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi


SPRAWOZDANIA

Fundacja SUEZ Jesteśmy z Tobą – Bilans za 2017 rok

Fundacja SUEZ Jesteśmy z Tobą – Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

Fundacja SUEZ Jesteśmy z Tobą – Sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok