Projekt Grantowy „To jest Wasz 1%”

W ramach programu, dzięki środkom zebranym z 1% podatku za rok 2017 oraz darowiznom od spółek Grupy SUEZ w Polsce, udało się nam wesprzeć osoby potrzebujące poprzez 8 wybranych projektów na łączną kwotę 19690 PLN:

  • Zakup oczyszczacza powietrza dla dziecka chorego na nowotwór
  • Sfinansowanie części kosztów zakupu wózka dla dziecka chorego
    na agenezję ciała modzelowatego
  • Rehabilitacja dziecka chorego na AGS / zespół wad genetycznych
  • Specjalistyczne badania dla osoby chorej na boreliozę
  • Rehabilitacja chłopca z niepełnosprawnością sprzężoną
  • Modernizacja harcówki dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami
  • Zakup zmywarki do hospicjum dla dzieci
  • Sfinansowanie części kosztów zakupu wózka dla chłopca z niepełnosprawnością mieszkającego w domu dziecka

W najbliższych miesiącach ponownie można przekazać 1% podatku na Fundację SUEZ Jesteśmy z Tobą.
Dzięki temu, każdy z nas, niezależnie od kwoty przekazywanego podatku, staje się częścią programu, który naprawdę pomaga!

Dołącz do nas i przekaż Fundacji SUEZ Jesteśmy z Tobą swój 1% za rok 2018:
KRS 0000472938
BNP PARIBAS 90 1600 1127 1846 0403 7000 0001

DZIĘKUJEMY!

Więcej informacji: Fundacja SUEZ Jesteśmy z Tobą, Anna Rozwadowska-Rusiniak, anna.rozwadowska@suez.com, tel. 515 224 144.

Regulamin programu grantowego To jest Wasz 1% znajdziesz klikając tutaj