Kariera

Katarzyna Muszyńska SUEZ Polska

“Razem dla Środowiska – to hasło przewodnie, idea, która kieruje naszymi działaniami w różnych obszarach. Słowu „Środowisko” nadajemy szerokie znaczenie rozumiejąc je z jednej strony jako przyrodę i otoczenie związane z naturą i zasobami naturalnymi, z drugiej zaś strony poszerzamy je o otoczenie społeczne, na które składają się ludzie, troska o ich potrzeby, szczęście, godność. To troska o kulturę, edukację i rozwój człowieka w jego środowisku społecznym w wymiarze fizycznym, duchowym i psychicznym oraz naturalnym.”

– Katarzyna Muszyńska, Wice-Prezes Zarządu, Dyrektor Personalny