Jak rekrutujemy

Dbamy o to, aby proces rekrutacyjny pozwolił nam w sposób rzetelny i obiektywny ocenić kandydatów. W tym celu stosujemy równolegle kilka metod rekrutacji rozpoczynając od rozmowy rekrutacyjnej poprzez testy sprawdzające wiedzę, testy językowe i psychologiczne, ćwiczenia indywidualne oraz grupowe. Dobór narzędzi rekrutacyjnych uzależniony jest od charakteru stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.

Rekrutacja zawsze odbywa się w kilku etapach.

Spotkania prowadzą pracownicy Działu HR oraz osoby z działu, do którego prowadzona jest rekrutacja.

W każdym momencie możesz zasięgnąć od nas informacji o postępowaniu rekrutacyjnym i jego wynikach.

 1. Wysyłanie zgłoszeń
 2. Wybór aplikacji
 3. Spotkania rekrutacyjne
 4. Proces decyzyjny
 5. Zatrudnienie

Jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej:

 • Poszukaj dodatkowych informacji o firmie i zastanów się czy jest to branża, w której chcesz pracować i dlaczego
 • Przeczytaj jeszcze raz nasze ogłoszenie i pomyśl, które z Twoich umiejętności będziesz mógł wykorzystać w pracy z nami
 • Przygotuj pytania związane z pracą, o którą się ubiegasz i które chciałbyś nam zadać podczas rozmowy rekrutacyjnej
 • Zastanów się, jakie doświadczenie chciałbyś u nas zdobyć
 • Zapamiętaj nazwisko osoby, z którą masz się spotkać, miejsce spotkania i godzinę na którą zostałeś umówiony
 • Na rozmowie bądź sobą i daj się poznać!