Praca w SUEZ

Mamy pozytywny wpływ na przyszłość naszej planety i jej zasobów

Pracując w SUEZ jesteś częścią rewolucji w dziedzinie zasobów:

 • Pomagasz zabezpieczyć i zapewnić dostęp do zasobów naturalnych kluczowych niezbędnych do życia.
 • Przyczyniasz się do zrównoważonego rozwoju miast, regionów i biznesu.
 • Uczestniczysz w działaniach przeciw zmianom klimatu.

Tworzymy innowacyjne technologie i wdrażamy praktyczne rozwiązania

Pracując w SUEZ pomagasz wprowadzać gospodarkę cyrkularną:

 • Wykorzystujesz swoją przedsiębiorczość i kreatywność, by tworzyć nowe rozwiązania, które pozwolą nam zaspokoić potrzeby naszych klientów.
 • Jesteś częścią procesu transformacji tworząc nowe obszary do rozwoju biznesu.

Pracujemy w zespołach, razem z innymi, by sprostać wyzwaniom przyszłości

Pracując w SUEZ korzystasz z wiedzy innych i dzielisz się swoją wiedzą:

 • Współpraca jest kluczowym elementem naszej kultury organizacyjnej.
 • Wykorzystujesz doświadczenia i wiedzę SUEZ na świecie, by radzić sobie z nowymi wyzwaniami.
 • Pracujesz w firmie, w której praca zespołowa jest wartością.

Dbamy o rozwój kariery i satysfakcję z pracy

Pracując w SUEZ masz zapewniony szeroki wachlarz możliwości rozwoju swojej kariery:

 • Masz dostęp do licznych szkoleń i kursów.
 • Masz kontakt z ekspertami w różnych dziedzinach i pracujesz w międzynarodowym środowisku.
 • Rozwijasz swoją karierę korzystając z możliwości dostępnych w ramach Grupy.

Pracujemy w przyjaznym środowisku, w którym ceni się indywidualność

Pracując w SUEZ dołączasz do grupy zaangażowanych ludzi, którzy są zachęcani do bycia sobą we wspierającym ich środowisku:

 • Jesteś częścią zespołu złożonego z zaangażowanych i zmotywowanych do pracy ludzi.
 • Pracujesz w firmie, w której ceniona jest różnorodność.
 • Pracujesz w środowisku promującym dobre samopoczucie i wzajemny szacunek wśród pracowników.