SUEZ w Polsce

Historia SUEZ w Polsce sięga  roku 1992 roku. Na początku jako ASMA, potem z logo ASMABEL firma świadczyła usługi w zakresie utrzymania porządku i zieleni w miastach i gminach, zdobywając nowych klientów wśród wspólnot mieszkaniowych i osób indywidualnych, powiększając stopniowo zakres swoich usług. Od 2001 roku po wielu polskich miastach zaczęły jeździć samochody specjalistyczne z logo SITA.

Z czasem marka SITA stała się symbolem wiodącego  operatora na rynku gospodarki odpadami i utrzymania czystości. Od 2000 roku Grupa mocno inwestuje w swoją działalność związaną z gospodarką odpadami przemysłowymi. Najpierw w Radomiu, a później również w Chorzowie i Tarnowie Opolskim powstają nowoczesne instalacje, w których przetwarzane są odpady przemysłowe, w tym również niebezpieczne. Powstające w ten sposób paliwa alternatywne najczęściej wykorzystywane są przez cementownie.

SUEZ w 2016 roku zmienił na całym świecie swoją markę, w Polsce rozpoznawalną jako SITA. Transformacja ta jest symbolem spełnienia oczekiwań naszych Klientów, aby nasze relacje miały głęboki wymiar środowiskowy i społeczny.

SUEZ w Polsce obecnie:

550 000 ton odebranych odpadów przemysłowych
750 000 ton odebranych odpadów komunalnych
2600  pracowników