kontakt

SUEZ Polska Sp. z o.o.ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa
tel.: (+48) 22 49 24 300
fax (+48) 22 49 24 301
suezpolska@suez.com
SUEZ Zielona Energia Sp. z o.o.ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa
tel.: (+48) 22 49 24 300
fax: (+48) 22 49 24 301
suezzielonaenergia@suez.com

 

Dział Handlowy:

zapytaniasita@sitapolska.com.pl

Biuro Obsługi Klienta

INFOLINIA:
tel.: (+48) 22 55 80 697
fax: (+48) 22 49 24 318

kontakt@suez.com

Dział Administracji Sprzedaży


administracja.sprzedazy@suez.com
windykacja@suez.com

Serwis – czyszczenie separatorów

tel.: (+48) 22 55 80 605
(+48) 22 49 24 370

separatory@suez.com

Kontenery na odpady:

tel. 515 224 224
Kontenery – formularz

Odpady pochodzące z gastronomii,
przeterminowana żywność:

tel. 515 224 330

Kontakt dla mediów:

komunikacja@suez.com

SUEZ Polska Sp. z o.o. (dawniej SITA Polska), siedziba: ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000008195, REGON: 010395344, NIP: 526-00-29-173, numer rejestrowy BDO: 000007637, wysokość kapitału zakładowego: 182 700 000 złotych.

WYPEŁNIJ FORMULARZ
* - pola obowiązkowe


OCHRONA DANYCH W SUEZ POLSKA

Inspektorem Ochrony Danych w SUEZ Polska sp. z o.o. jest Olga Skotnicka, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23. 02-541 Warszawa, e-mail: iod.polska@suez.com

Administratorem danych osobowych jest SUEZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, e-mail: suezpolska@suez.com (zwana dalej Spółką). W spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod.polska@suez.com. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tj. w prawnie uzasadnionym interesie Spółki, rozumianym jako złożenie reklamacji/zwrotu. Dane osobowe dla celów wskazanych powyżej będą przetwarzane przez czas prowadzenia korespondencji tj. przyjęcia lub nie reklamacji/zwrotu, a w celach archiwizacyjnych – w terminie wymaganym przez prawo. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
Każda Osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne.